KURZY orientálneho/brušného tanca v Žiline

KURZ PRE ZAČIATOČNÍČKY (pokračujúce):

Lektor: Mona Abir

14.9.2020 – 16.11.2020 – 50 

MiestoPerfect Body Wellnes Center, Žilina

každý pondelok od 18:00 – 19:00 hod.

*****************************************************

KURZ PRE ZAČIATOČNÍČKY (pokračujúce)

Lektor: Daniela Fedrah

Miesto: Rodinné centrum Rozprávka, na Hviezdoslavovej ul. v Žiline

každý štvrtok od 17:30 – 18:30 hod.

30 €/5 h, 60 €/10 h

***************************************************

KURZ PRE POKROČILÉ – ZEINA ŽILINA

Lektor: Mona Abir

Miesto: Perfect Body Wellnes Center, Žilina (september)

od októbra: CVČ, Kuzmányho Žilina

každá streda 19:00 – 20:30 hod.